Make your own free website on Tripod.com

ARALING PANLIPUNAN VIRTUAL BOARD

QUESTIONS

Home
PHOTOS
ASSIGNMENTS
TOPICS
QUESTIONS
REMINDERS
Contact Me

PANUTO:
 
1. Sagutin ang mga katanungan. Gawin MS Power Point.
 
 2. Lagyan ng mga larawan na may kaugnayan sa tanong. Halimbawa larawan ng mga lider, mapa nga lugar, mga naimbento at iba pa.
 
3. Ipasa ang "output" sa pamamagitan ng    "e-mail .
 

MGA TANONG:

CHINA:

1. Ano ang dinastiya?

2. Kailan namayani ang dinastiyang Zhou? Ano ang naimbento sa panahong ito?

3. Sino si Zheng? Si Li Ssu? Si Liu Bang? Si Wudi? Si Yang jian? Si Li Yuan? Anu-ano ang kanilang mga ginawa at ipinatupad?

4. Bakit itinatag ang dinastiyang Song? Ano ang bahaging ginagampanan ni Heneral Zhao Kuangyin?

5. Sinu-sino si Kublai Khan at Genghiz Khan? Ano ang mga pinairal nila sa China?

6. Kailan namayani ang dinastiyang Ming? Sino si Zhu Yuanzhang? Ano ang mga nagawa niya na naging dahilan ng pagiging kabilang ng Ming sa mga dakilang dinastiya ng China?

http://edition.cnn.com/interactive/specials/9908/china.imperial.maps/shang.frameset.exclude.html

KOREA:

7. Sino Si Dangun? Ano ang bahagaing ginagampanan niya sa Kahariang Gojoseon?

8. Ano ang tinutukoy na tatlong kaharian? Ano ang nangyari rito? Anong mga kaparaanan ang ginawa ng kahariang Silla para lumakas ang kaharian nito? Ano ang nangyari sa Korea sa ilalim ng Pinag-isang Silla?

9. Sino si Wang Geon? Saan nagmula ang pangalang Korea?

10. Sino si Yi Seonggye? Bakit tinaguriang "Ang Dakila" si Haring Sejong? Ano ang kanyang nagawa o kontribusyon? Ano ang Hangul?

11. Anu-ano ang uring panlipunan sa Korea? Paano napapabilang ang isang Korean sa isang uring panlipunan?JAPAN:

1. Saan nagsimula ang unang emperador ng Japan? Taluntunin ito ayon sa Alamat.

2. Anu-ano ang katangian ng Panahong Heian? Sino si Fujwara Kamatari?

3. Ilarawan angpribadong hukbo o pwersang militar na nabuo sa panahong ito.

4. Ipaliwanag ang nagyari sa pagtatapos ng Panahong Heian.

5. Paano naganap ang pagkakaisa ng Japan?

6. Ano ang Daimyo? Ipaliwanag ang bawat uri.