Make your own free website on Tripod.com

ARALING PANLIPUNAN VIRTUAL BOARD

PANUTO

Home
PHOTOS
ASSIGNMENTS
TOPICS
QUESTIONS
REMINDERS
Contact Me

1. Sagutin ang mga katanungan gamit ang MS POWER POINT.

2. Lagyan ng mga larawan na may kaugnayan sa katanungan. Halimbawa larawan ng mga lider, mapa ng lugar, mga naimbento at iba pa.

3. Ipasa ang inyong "output" sa pamamagitan ng "e-mail as attach file".